DALL-E 3 идва през октомври без нужда от промпт-инженеринг

Ще казваме по човешки какво искаме от генератора на изображения

Вграждат подобрен генератор на изображения в ChatGPT

DALL-E 3 разбира хората по-добре, уверяват разработчиците на модела от OpenAI