Гласовият софтуер не носи печалба на Nuance

Разработчикът отчете загуба за последното финансово тримесечие