IIoT може да даде устойчивост на електро-мрежите

Големи щети и загуби на живот биха могли да се избегнат с индустриалния интернет на нещата

Ерата на 5G: електро- и телеком мрежите се сливат

Още доста години операторите ще имат нужда от не-възобновяеми източници на енергия, като например дизеловите генератори, които се използват за резервиране на електрозахранването