IIoT може да даде устойчивост на електро-мрежите

Големи щети и загуби на живот биха могли да се избегнат с индустриалния интернет на нещата