Ерата на 5G: електро- и телеком мрежите се сливат

При 5G мрежите няма да е допустимо дори миг прекъсване на функционирането на която и да е клетка (снимка: CCO Public Domain)

Преходът към пето поколение телекомуникационни мрежи ще изисква много повече енергия за захранване на комуникационните съоръжения – тенденция, която ще се развива на фона на глобалния преход към възобновяема енергия, намаляването на енергопотреблението и „смарт-грид“ системите. Това изправя операторите пред предизвикателство – да отговорят на нарастващата нужда от енергия с намаляване на използването й.

Ориентирането към възобновяеми енергийни източници е една от стъпките в тази посока. Въпреки това още дълго време операторите ще разчитат на не-възобновяема и не-чиста енергия, тъй като трябва да гарантират непрекъсваемостта на услугите си.

В търсене на енергийна ефективност

Всички оператори имат отговорността да работят за опазването на климата на земята, тъй като неговото изменение засяга пряко дейността им – наводнения, урагани и други бедствия водят до увреждане на телеком услугите. Около това мнение се обединиха участниците в уеб-семинара „Да станем по-зелени с 5G”, организиран от GSMA, в който гостуваха Деклан Фрийл – CTO на Aspire Technology, Фейзал Зиа – старши проектен мениджър в GSMA, Киърън Форде – мениджър в Eаton, Джон Тийсдейл – старши мениджър във Vodafone UK.

Изменението на климата задължава операторите да работят усилено за опазването на природата, категорични бяха топ-мениджърите. Освен това пестенето на енергия е въпрос и на намаляване на разходите, тоест има икономически причини да се работи в тази посока.

Големите изисквания на 5G

Задачата ще е трудна, като се има предвид, че новото поколение мрежи ще изисква много повече компоненти в клетъчните мрежи. Наличието на много повече данни за пренос е предизвикателство. Според някои от експертите обаче, едновременно с това ще се върви към намаляване на консумацията на енергия за преноса на единица данни: в рамките на няколко години светът ще стане свидетел на прехода от 20Kbps/J към 20 Mbps/J, заявиха участниците в уебинара.

За да се постигне всичко това, в момента операторите изпитват различни технологии и подходи. Един от примерите за това е AT&T, която има месечен разход за електроенергия в размер на около 1 млрд. долара и в момента изпълнява 70 хиляди енергийни проекта.

Сливане на мрежите

Все по-голяма роля за намаляване на енергопотреблението ще имат технологиите с изкуствен интелект като анализа на трафика на данни и прогнозиране на потреблението. Същото впрочем се случва и в света на електроенергийните мрежи. Постепенно двете ще се синхронизират и ще се преплетат до такава степен, че може да се говори дори за обединяване на телекомуникационните и електрическите мрежи, подчертаха участниците в срещата на GSMA.

Според тях, за да се случи това, са необходими три стъпки:

 • енергиен одит във всяка телеком-компания и премахване на „лошите“ консуматори на енергия;
 • засилване на анализите и динамичното мрежово управление;
 • двупосочна връзка между телекомуникационните и електроенергийните мрежи с ускорено въвеждане на ВЕИ.

Вече всички големи телекомуникационни оператори имат свои „енергийни екипи“, чиято работа е съсредоточена върху енергийната ефективност, интеграцията на ВЕИ, подсигуряване на енергийни ресурси за нарастващия трафик.

Все повече договори за изкупуване

Предвид нарастването на броя на компонентите в бъдещите мрежи от пето поколение мнозина биха помислили, че операторите ще се постараят всяка станция да бъде оборудвана със съответни ВЕИ мощности. Това обаче не е най-доброто решение, според специалистите. Те са на мнение, че няма да се работи в посока 100% генерация на мястото на потреблението, а вместо това ще се сключват все повече споразумения за използване на 100% чиста електроенергия от оператори на ВЕИ ферми.

Въпреки всичко още доста години операторите ще имат нужда от не-възобновяеми източници на енергия, като например дизеловите генератори, които се използват за резервиране на електрозахранването. Мрежите от пето поколение ще пренасят данните на приложения, които ще са критични за много области от живота – например управлението на автономните коли – затова не е допустимо дори миг прекъсване на функционирането на която и да е клетка в мрежите.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментари по темата: „Ерата на 5G: електро- и телеком мрежите се сливат”

добавете коментар...

 1. лудлуд

  При плановете им започващи от 30$ до 180$ на месец средно 105$ на базата на човек х 355 милиона потребители това са приходи от 37 милярда и 275 милиона долара. Така че 1/37-ма от приходите да им отиват за сметки за електроенергия не им е проблем не са за жаление.

 2. Anonymous

  ще стане свидетел на прехода от 20Kbps/J
  към
  20 Mbps/J, заявиха участниците в уебинара.

  примерите за това е AT&T, която има месечен разход за електроенергия в размер на около 1 млрд. $

  1watt = 1J/s
  1 месец = 30дни*24ч*60м*60с = 2,6 мил сек.

  ATT:
  1 млрд $/ 0,20с.за 1 kw = 5 млрд кw/1 мес

  5 трил j * 20kbps/j = 100 трил kb. = 100 хил. Тb / 1 мес могат да се предадът

Коментар