ИКТ помагат на Лион да стане най-достъпен град

Цифрови инструменти за хората с увреждания, наред с редица други улеснения, му носят награда на ЕС