ИКТ помагат на Лион да стане най-достъпен град

Лион е превърнал достъпността в централен аспект на градския живот

Лион е победителят в конкурса „Достъпен град“ за 2018 г. на Европейската комисия, благодарение на своята приобщаваща и универсална достъпност, съобщиха от Брюксел по повод Европейския ден на хората с увреждания.

Наградата се дава на града, който е осъществил ясни и трайни подобрения по отношение на достъпността в основни аспекти на градския живот и има конкретни планове за по-нататъшни подобрения. Конкурсът е предназначен за европейски градове с над 50 000 жители, като от тях се очаква да демонстрират цялостен подход към достъпността в четири ключови области: архитектурна среда и обществени пространства; транспорт и свързана с него инфраструктура; информационни и комуникационни технологии (ИКТ); обществени съоръжения и услуги.

Лион е превърнал достъпността в централен аспект на градския живот. Обществените автобуси в града са 100% достъпни, а също така на всички е осигурен достъп до култура, благодарение на внедряването на съответно оборудване в библиотеките, като например четящи машини, четци на аудиокниги и увеличителни екрани.

Градът е разработил и цифрови инструменти за хората с увреждания, а що се отнася до интеграцията, 7,8% от общинските служители са лица с увреждания. Това е значително над законовия минимален дял от 6%, изискван от френското законодателство.

Европейската комисия класира на второ и трето място съответно Любляна в Словения и Люксембург в едноименната държава. Любляна е направила достъпността интегрална част от цялостната си политика, като е учредила специален консултативен комитет с включени възрастни хора и хора с увреждания, така че те да участват пряко в разработването на политиките на града.

Люксембург е положил много усилия за повишаване на осведомеността сред гражданите с цел да се избегне стигматизирането на уврежданията, както и да бъде изграден силно приобщаващ град, в който всеки се чувства удобно. На последно място, град Виборг в Дания е специално упоменат за хармоничното съчетаване на своето историческо наследство и хълмист ландшафт с достъпна инфраструктура.

„Достъпен град“, организиран от Комисията заедно с Европейския форум на хората с увреждания, е едно от действията, предвидени в стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода 2010-2020 г., насочени към създаване на Европа без бариери за хората с увреждания. Специфични разпоредби относно достъпността се съдържат в законодателството на ЕС в области като транспорта и електронните съобщителни услуги, така че те да бъдат по-достъпни за лицата с увреждания.

Освен законодателството и политиката ЕС използва различни инструменти, като например научни изследвания и стандартизация, за да оптимизира достъпността на архитектурната среда, информационните и комуникационните технологии, транспорта и други области, както и за насърчаване на европейски пазар за достъпни продукти и услуги.

Носители на наградата в предишни години са били Авила (Испания), Залцбург (Австрия), Берлин (Германия), Гьотеборг (Швеция), Бурос (Швеция), Милано (Италия) и Честър (Обединено кралство).

Коментар