Създадоха Консултативен съвет на ИКТ общността

Министър Георги Тодоров постави началото на Консултативен съвет на ИКТ общността
(снимка: МЕУ)

Министерство на електронното управление инициира и създаде Консултативен съвет (КС) на ИКТ общността, като се ангажира да бъде активна страна в работата на Съвета. Това стана днес на среща с представители на браншови организации.

„Ще имате възможност да чуете нашата визия за развитието на сектора, ще обменяме идеи и предложения, за да можем като администрация да отговорим максимално на вашите очаквания”, заяви министърът на електронното управление Георги Тодоров на първата среща на КС.

„Очакваме от вас да ни подпомагате с натрупания опит и знания, там, където се чувствате най-подготвени и компетентни”, допълни той. Министър Тодоров пожела работата на Съвета да бъде ползотворна и за двете страни и подчерта, че ИКТ секторът е достатъчно гъвкав и иновативен и тегли цялата икономика и държава напред.

Заместник-министър Благовест Кирилов акцентира на доброто взаимодействие между МЕУ и ИКТ общността и подчерта, че това е моделът, който е работещ.

„Министерството започна с редица инициативи в кибермесеца през октомври и продължи с инициативи на киберобщността в началото на тази година, които събраха на едно място бизнеса, държавата и научните среди”, каза заместник-министърът.

Той изтъкна, че министерството ще търси ефективния начин на комуникация и взаимодействие с всички заинтересовани страни, за да има обратната връзка от браншовите организации във всички направления на цифровата трансформация.

По време на срещата, представители на бизнеса изразиха своите притеснения за липсата на синергия по отношения на ИКТ сектора у нас, което отрежда на България едно от последните места в Европа по дигитализация на електронните услуги. Те предложиха да бъде създадено единно звено, координиращо политиките в тази област.

Изложена бе и инициативата на част от киберобщността – „Попитайте Министерство на електронното управление”, която е част от дискусиите в комуникационния „Discord” канал на Киберклуба. Присъстващите се обединиха около идеята Консултативният съвет да е устойчив, решенията да водят до реални резултати, което ще бъде в интерес на държавата и обществото.

Представители от тридесет и една организации на бизнеса, академичната общност и неправителствени организации се включат в работата на Консултативния съвет, с експертиза при подготовка на политики и регулации в различни тематични ресори. Форматът на Съвета остава отворен и за други браншови организации.

Коментар