IDC: Европейските разходи за ИКТ ще останат устойчиви през 2023

До 2026 г. почти половината от разходите за сървъри и съхранение ще продължат да се генерират чрез партньорските канали (снимка: CC0 Public Domain)

Разходите за информационни и комуникационни технологии в Европа се очаква да нараснат с 2,8% в постоянна валута през 2023-а, считано на годишна база, достигайки 1184,5 милиарда долара, сочи новият доклад „Worldwide Black Book: Live Edition” на IDC.

Въпреки предизвикателния макроикономически климат, инвестициите в софтуер и услуги ще продължат да растат, надвишавайки растежа на общите разходи за ИКТ. Облачните миграции ще се ускорят, тъй като много компании ще се опитат да смекчат неблагоприятните ефекти от предстоящата рецесия и съпътстващите я прекъсвания.

Платформи като AI и бизнес разузнаване ще продължат да получават повишено внимание, тъй като позволяват на организациите да постигнат конкурентно предимство. По време на турбулентни геополитически ситуации компаниите обикновено увеличават инвестициите в решения за сигурност поради засилени кибератаки и нововъзникващи регулации, отбелязва IDC.

Въпреки това продължаващата инфлация в много страни, отслабването на доверието на потребителите и прекъсванията на износа създадоха несигурност, която се отразява неблагоприятно на някои пазари на хардуер, главно компютри, таблети и монитори. Първите признаци на рецесия в някои европейски страни и последващото забавяне на бизнес активността също ще повлияят негативно на пазарите на сървъри и инфраструктура за съхранение, които се очаква да отбележат спад през 2023 г.

Партньорските канали имат ключова роля за ИКТ доставчиците (източник: IDC)

Разходите за инфраструктура (с изключение на инфраструктурата като услуга) чрез индиректни канали се очаква да намалеят в Европа с 1,2% на годишна база през 2023 г. До 2026 г. почти половината от разходите за сървъри и съхранение ще продължат да се генерират чрез партньорските канали.

„Партньорите ще продължат да помагат на доставчиците да поддържат стабилни връзки с клиентите, за да отговорят на непрекъснато развиващите се нужди на клиентите от холистични решения, вместо да доставят инфраструктурни компоненти”, коментира Любомир Димитров, мениджър изследвания в IDC Data & Analytics, Европа.

Повишеният акцент върху дигиталната трансформация промени очакванията на клиентите, стимулирайки търсенето на персонализирани решения от множество доставчици, които обслужват специфични клиентски сегменти и индустрии. Това доведе до увеличен поток от разходи от непреки продажби чрез партньори.

Разходите за софтуер и услуги се очаква да продължат да стимулират общия растеж на пазара. До края на 2023 г. приблизително 58% от разходите за софтуер – т.е. приложения, разработка и внедряване на приложения и софтуер за системна инфраструктура – се очаква да преминат през партньорските канали. Въпреки това нарастващият брой компании, преминаващи към облак, ще продължи да прави директния канал важен източник на генериране на приходи за доставчиците.

Коментар