Малкият бизнес се нуждае от внимателен клауд доставчик

Доверието и личното отношение са ключови за миграцията на малките фирми към облака, споделиха мениджъри от ИТ бизнеса