Жените се тревожат по-малко за личните данни

Силният пол по-често проверява дали готовите за публикуване съобщения съдържат конфиденциална информация, сочи глобално проучване

Жените могат да бъдат по-успешни от мъжете при еднакви условия

Колкото по-висок е стандартът на дадена страна, толкова по-малка е разликата между умствените възможности на двата пола