Некст Консулт с нова идентичност: стремеж към съвършенство

Визията акцентира на ключови аспекти в петте области, които една компания трябва да усъвършенства – стратегия, маркетинг, операции, хора и технологии