ЕС отчете напредък в борбата с омразата онлайн

Facebook единствен постига целта за преглед на по-голяма част от уведомленията в рамките на един ден

Започва проект срещу езика на омразата онлайн

Предвижда се създаване на портал за анонимно подаване на сигнали