Открит е лесен начин за DoS атаки срещу Linux системи

Уязвимостта SegmentSmack позволява дори само на един атакуващ да осъществи успешна DoS кампания за „отказ от услуга”; дупката в ядрото е невъзможно да бъде затворена