Всяко бюджетно плащане над 5000 лв. вече е видимо онлайн

Информацията за индивидуалните транзакции от системата СЕБРА е качена в Портала за отворени данни