Covid-19 e най-търсена тема в портала за отворени данни

България е първите държави, създали национален портал с информация за коронавируса
(снимка: CC0 Public Domain)

Информация за Covid-19, превозните средства и Търговския регистър е най-често търсената в портала за отворени данни, администриран от Държавна агенция „Електронно управление”, сочи статистиката.

От началото на 2020 г. досега потребителите на Портала за отворени данни са 238 917 души, като за последния месец техният брой е 28 582, съобщи Рени Борисова, експерт от ДАЕУ, на онлайн конференция.

„Не мога да не отбележа факта, че България беше една от първите европейски страни, която още през април 2020 г. създаде национален портал, с подробна информация за коронавируса”, посочи Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията” в Министерски съвет.

Анализирайки теми като достъп до обществена информация и отворени данни, и следейки по дискусиите в социалните мрежи, е видно, че трябва да се работи в посока подобряване на информацията и обхвата на данните, които се публикуват на Портала за достъп до обществена информация към МС и Единния информационен портал за Covid-19, смята той.

Като публична уеб базирана информационна система, Порталът за отворени данни, администриран от ДАЕУ, осигурява публикуване и управление на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат. Данните са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели.

Преди по-малко от месец Европейската комисия предложи Акт за управление на данните, като една от целите на този документ е да координира националните практики и политики в подкрепа на междусекторното използване на данни, като се придържа към принципите на Европейската рамка за оперативна съвместимост, съобщи Атанас Темелков, председател на ДАЕУ.

„Ще осигурим инфраструктура за успешното и ефективно приложение на европейските стандарти за суверенен единен пазар за данни, но най-важното за нас е да изградим доверие в потребителите, че данните им се събират, обработват, съхраняват и разпространяват в съответствие с европейските ценности”, допълни той.

В портала са включени инструменти, които подпомагат автентичността и сигурността на информацията, създадени са и нови секции с автоматизирано публикувана, актуална информация под формата на динамични данни и такива в табличен вид, в това число и раздел COVID-19, подчерта Рени Борисова.

Коментар