Национален портал публикува отворени данни за COVID-19

Актуални данни за коронавируса са достъпни в портал за отворени данни
(снимка: CC0 Public Domain)

На Националния портал за отворени данни, който се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление”, е създаден раздел COVID-19, в който се публикува достоверна информация за ситуацията, свързана с коронавируса.

Данните в портала автоматично се актуализират ежедневно. Те са в отворен машинночетим формат и могат да бъдат повторно използвани чрез безплатно изтегляне или чрез приложно-програмен интерфейс (API).

От началото на август Министерство на здравеопазването публикува на Портала статистическа информация за разпространението на COVID-19 в България. В набора от данни се качват обща статистика, разпределение на коронавируса по дата и по области, както и разпределението му по възрастови групи.

Всеки гражданин вече може да изтегли безплатно мобилното приложение ViruSafe, с което да сподели здравния си статус със здравните власти и личния си лекар.

Освен информация за мобилното приложение в раздел COVID-19 на Портала може да се намери обща информация за вируса, актуална статистика в световен и национален мащаб, както и конкретни актуални данни за България, които могат да бъдат изтеглени и анализирани от всеки гражданин.

Предоставянето на достъп до динамични данни посредством подходящи технически средства и предлагането на полезни данни за обществото кореспондират с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г.  относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор.

Коментари по темата: „Национален портал публикува отворени данни за COVID-19”

добавете коментар...

  1. Пантьо Митрев

    WoW Уааау бре туй чудо е в CSV текстов формат редове и колонки със запитайки. Туй нещо много милиони лева струва със сигурност. Wikipedia също човек може да си дръпне данните и от други места.

    Ама туй сега е големата далавера усвоени милиони левове ей така за уеб страници и текстови файлове дето на обикновения редови гражданин не му дреме за тези числа.

    Хвърчат парите за лудо и цвърчат от кеф. Не е луд който взема, а този който им раздава пачките пари.

Коментар