Всяко бюджетно плащане над 5000 лв. вече е видимо онлайн

Отворените данни дават възможност за граждански контрол на държавните харчове
(снимка: CC0 Public Domain)

Министерство на електронното управление публикува данните от Системата за бюджетните плащания (СЕБРА). От тази седмица данните вече са качени в Портала за отворени данни и включват всяко едно плащане над 5000 лв. за всички разходи, с изключение на заплати и осигуровки.

По инициатива на министър Божидар Божанов Министерски съвет прие решение, с което се възложи на министъра на финансите и на министъра на електронното управление да публикуват индивидуалните транзакции от Системата за бюджетните плащания (СЕБРА).

Тези данни дават широка възможност за граждански контрол върху дейността на държавата. Данните дават ясна представа за това към кои фирми се насочват финансови средства, има ли разминаване в стойността на сключените договори и извършените плащания по тях.

Досега плащанията от СЕБРА бяха качвани само в обобщен вид – кои институции колко разходват всеки ден. Сега това се променя и всяка транзакция ще трябва да се отразява на Портала за отворени данни най-късно месец, след като е направена.

„С този акт министър Божанов дава несъществуваща досега прозрачност, която е силна антикорупционна мярка. В Министерството на електронното управление се работи за пълна отчетност на извършваните от държавата действия”, заявиха от ведомството.

Отворените данни дават не само информираност, но и са основа за създаване на нови политики и законодателни инициативи занапред, които са инструмент за противодействие на корупционни практики.

Коментар