Работа от разстояние: 5 проблема, които трябва да решим

Никой все още не е съвършено наясно с ролите и баланса

Бавим се с новата нормативна уредба за работа от вкъщи

Това затруднява в голяма степен работодателите, казват експерти