„Приложното поколение“ изисква повече от разработчиците

Мнозина осъзнават, че някои приложения просто създават бъркотия