Екзистенциален риск ли е GenAI за Low-code платформите?

Разработката на софтуер ще стане от по-съвместно естество

Как и защо да внедрим устойчив софтуер

Екологичен ли е софтуерът на вашата организация? Ето какво трябва да знаете, за да станете зелени

Как AI агентите променят разработката на софтуер

Несъмнено шумът около тях е пресилен, но има и истинска стойност, която трябва да бъде усвоена

Програмистите с огромни заплати пишат на малко познат език

Изненадващ извод от проучване сред професионалната общност

IBM отвори кода на ценни AI модели за кодиране

Granite Code, обучени върху масиви от индустриални данни, са достъпни за разработчици

SoftServe ускорява разработката на софтуер с GenAI инструменти

AI технологията вече се използва в девет пилотни проекта

Невронна мрежа без аналог заменя на 100% програмиста

AI софтуерният инженер Devin сам проектира, пише, тества и коригира кода

Кога трябва да ни светне “червената лампа” за приложението

Технологията не бива да къса връзката с потребителя, казва Сара Фаац, Progress

AI чертае нови граници на етиката в технологиите

Когато създаваме приложения, трябва да мислим какви са последиците за хората, казва Селам Могес