Обновяват рейтинговата система на ВУЗ-овете

Уеб платформата ще има нов дизайн и възможности до края на годината