Обновяват рейтинговата система на ВУЗ-овете

Качеството на учебния процес във ВУЗ-овете се измерва по близо 50 различни показатели

Качеството на учебния процес във ВУЗ-овете се измерва по близо 50 различни показатели

Ново издание на рейтинговата система на висшите училища в България се очаква до края на годината, съобщи Министерство на образованието и науката.

Актуализираната методология и система от индикатори, които ще бъдат използвани в третото издание на рейтинга, бяха представени тази седмица на експертни срещи с участието на преподаватели, представители на академични ръководства, на студентски организации и др.

Рейтинговата система на висшите училища в България беше създадена по проект, управляван от МОН, и публикувана през 2010 година, като за първи път предостави детайлна информация за реализацията на завършилите по професионални направления и ВУЗ-ове. Рейтингът дава възможност за сравнение на резултатите на висшите училища по всяко едно от съществуващите в системата на висшето образование 52 професионални направления.

В обновеното издание се предвижда да бъдат запазени използваните досега близо 50 различни показатели, разпределени в 6 групи, които измерват качеството на учебния процес, научната дейност, реализацията на завършилите, престижа на висшите училища, състоянието на учебната среда и удовлетвореността на студентите от социално-битовите и административните услуги.

Предвижда се появата и на нови индикатори, свързани с разширяване на информационната база за оценка на научните публикации и включването на работодателите, преподавателите и служителите във висшите училища сред изследваните групи наред със студентите.

Уеб платформата на рейтинговата система ще има обновен дизайн и ще предложи допълнителни възможности за проследяване и визуализиране на промените и тенденциите в представянето на висшите училища, според стандартизираните класации и по отделните индикатори в системата.

Потребителите ще получат и достъп до обобщени данни за реализацията на завършилите по професионални направления, включително относно средния осигурителен доход, нивото на безработица, дела на осигурените сред тях, както и информация за това каква част от завършилите работят на позиция, за която се изисква висше образование.

За първи път рейтинговата система ще включи и информация за най-често упражняваните професии от завършилите по професионални направления и висши училища.

Както и досега Рейтинговата система ще позволява изработване на стандартизирани и собствени класации в зависимост от различните интереси на потребителите, които в новото издание ще могат да избират от близо 70 индикатора, по които да сравняват висшите училища.

За изработване на системата ще бъде използвана информация от висшите училища, централизирани регистри, международни бази данни, както и от анкетно проучване на мнението на студенти, работодатели, преподаватели и служители във висшите училища. Очаква се резултатите от новото издание на рейтинговата система да бъдат публикувани към края на декември 2013 г.

Коментар