Висшистите се осигуряват средно на 1020 лв.

Делът на безработицата сред висшистите у нас е спаднал, достигайки 3,38% през 2016 г.

Реализацията на българските висшисти се подобрява, според новото издание на Рейтинговата система на ВУЗ-овете у нас

Водещите ВУЗ-ове у нас са Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Техническият университет – София и Медицинският университет – София, според новото, шесто издание на Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България, създадено от Сирма Солюшънс и Институт „Отворено общество”.

Тазгодишното издание отчита цялостно подобряване на реализацията на българските висшисти. Техният среден осигурителен доход е нараснал от 925 лв. през миналата година до 1020 лв. през тази. Делът на безработицата сред висшистите у нас пък е спаднал, достигайки 3,38% през 2016 година.

Сред специалностите, най-перспективни по отношение на реализацията и приложението на знанията, са „Военно дело”, „Дентална медицина”, „Медицина” и „Фармация”. Обратно, най-висока е безработицата сред завършилите „Социални дейности” (5,5%).

Най-високо пък е средното заплащане сред завършилите „Комуникационна и компютърна техника”, „Информатика и компютърни науки”, „Математика”, „Електротехника, електроника и автоматика”, „Проучване и добив на полезни изкопаеми”, „Военно дело”, „Металургия”, „Обществено здраве”, „Фармация” и „Медицина”.

Рейтинговата система е достъпна на български и на английски език и цели да подпомогне информираното взимане на решение на над 50 000 кандидат-студенти годишно при избора им на университет. Тя сравнява учебната среда, качеството на учебния процес, научната дейност, администрацията и редица други показатели в 51 български висши училища.

Коментар