Сирма Груп Холдинг обяви нетна печалба от 8,3 млн.лв.

Половината от приходите на дружеството идват от износ на продукти и услуги