Сирма Груп обяви годишен ръст от близо 4,5%

Софтуерните продукти са основен източник на приходи за Сирма Груп Холдинг
(снимка: CC0 Public Domain)

Сирма Груп Холдинг АД отчете приходи в размер на 61,454 милиона лева (EUR 31,421 милиона) за финансовата 2019 година, която приключи на 31 декември. Това е ръст от 4,47% на годишна база, съобщиха от компанията.

Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизации (EBITDA) възлиза на 10,450 милиона лева (EUR 5,343 милиона), а нетната печалба е 4,259 милиона лева (EUR 2,178 милиона), сочат междинните консолидирани финансови отчети на групата. Приходите са постигнати благодарение на продажби в 55 държави по света.

Водещите пазари на Сирма Груп през 2019 г. са България с 23,086 милиона лева (EUR 11,804 милиона) или 37,57% от продажбите, САЩ с 11,926 милиона лева (EUR 6,098 милиона) или 19,41% от продажбите и Великобритания с 11,626 милиона лева (EUR 5,944 милиона) или 18,92% от продажбите. Постъпленията от Европа и Северна Америка възлизат на 99,07% от общите приходи.

Основните източници на приходи са продажбите на „Софтуерни продукти”, възлизащи на 19,463 милиона лева (EUR 9,951 милиона) или 32% от общите, и приходите от „ИТ услуги”, възлизащи на 39,442 милиона лева (EUR 20,166 милиона) или 64% от общите постъпления.

Сирма Груп Холдинг АД е публична компания от 2015 година, когато акции на дружеството бяха допуснати за търговия на БФБ, София. Днес Групата разполага с над 400 служители и дъщерни дружества в САЩ, Великобритания и Бразилия и продажби в 55 държави.

Коментари по темата: „Сирма Груп обяви годишен ръст от близо 4,5%”

добавете коментар...

 1. ИМЕ *

  Консолидираната печалба преди данъци на “Сирма груп холдинг” АД намалява с 46% на годишна база до 4,84 млн. лв. за 2019 г. Нетната печалба е надолу с 44% до 3,9 млн. лв., показва отчетът на дружеството, публикуван от БФБ.

  Текущите активи продължават да са по-малки от текущите пасиви, а именно – 27 млн. лв. срещу 30 млн. лв. към 31 декември 2019 г. Година по-рано те са били съответно 27,7 и 30,8 млн. лв., тоест отново около 3 млн. лв. превес на текущите пасиви.

  Консолидираните задължения към банки и небанкови финансови институции се увеличават до 23,8 млн. лв. към 31 декември 2019 г., спрямо 18,6 млн. лв. година по-рано, което е увеличение с 5,2 млн. лв.

  Разходите за персонала се увеличават с 2 млн. лв. за година до 22,6 млн. лв. през 2019 г.

  Приходите от продажби намаляват с 2,3% на годишна база до 59,4 млн. лв. за 2019 г. Увеличават се приходите от финансирания – с 1,7 млн. лв. до 2,02 млн. лв. за 2019 г.

 2. Anonymous

  приходи 61,454 мил лв
  служители 400

  61мил/400 = 150 000 лв приходи от 1 служител

Коментар