Сирма Груп Холдинг отчете рекордна печалба

Нови клиенти и нови поръчки от вече съществуващи клиенти осигуриха ръст на приходите на Сирма Груп Холдинг през първото тримесечие

Консолидираните приходи на Сирма Груп Холдинг за първото тримесечие на 2017 г. са нараснали с 2,215 млн. лв., или с 26,80% спрямо същия период на миналата година, и достигат 10,480 млн. лв., сочи финансовият отчет на компанията.

Особено голямо е нарастването на нетната печалба – със 163,64%, възлизайки на 1,189 млн. лв. през тримесечието. EBITDA отбелязва ръст от 48,35% и достига 3,780 млн. лв.. Маржът на EBITDA отбелязва леко покачване и достига 36,07% за тримесечието.

Ръстът при продажбите на услуги доминира с 41,76%, докато продажбите на стоки има скромно нарастване от 2,5%. Географското разпределение на приходите от продажби се запазва традиционно за дружествата от Сирма Груп. Основен източник е Европа с близо 62% от приходите (като 53% са от България), Северна Америка с 24,28% и Великобритания с 11,76%.

Пълната липса на продажби в Австралия и Южна Америка през първото тримесечие на 2017 се компенсира от силно увеличените продажби в Азия, които отбелязват ръст от 193%, достигайки 214 хиляди лв.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп леко е нараснал, като достига до 805 инвеститори към края на март т.г. От тях 43 са корпоративни инвеститори и 762 са физически лица.

От сегментите на специализация на дружествата от Сирма Груп водещо е нарастването на приходите от „Финансовия сектор“. Приходите от продажбите в този сектор нарастват от 560 хиляди лв. през първото тримесечие на 2016 г. до 2,062 млн. лв. през първото тримесечие на 2017 г., което е ръст от 268%.

„Мулти-индустриалният сектор“ запазва своето традиционно водещо място, като реализира приходи от 6,191 млн. лв.

Сирма Груп Холдинг обяснява позитивните резултати за тримесечието както с привличането на нови клиенти, така и с изпълнението на нови поръчки от съществуващи клиенти.

Коментар