Сирма Груп отваря офис в Ню Джърси, САЩ

Екипът на Сирма Груп в Ню Джърси е съставен изцяло от американци

Екипът на Сирма Груп в Ню Джърси е съставен изцяло от американци

Една година от първото българско ИТ първично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг, компанията отваря нов търговски офис в Ню Джърси, САЩ.

Екипът е съставен изцяло от американци – експерти в продажбите на софтуерни продукти и услуги, предлагани от дружествата в Групата.

Сирма ще се фокусира в няколко индустриални вертикали на пазара в САЩ: културно наследство, науки за живота и индустриален софтуер и мулти-индустриални решения, подкрепяни съответно от дъщерните дружества на холдинга – Онтотекст, Сирма Ентерпрайз Системс, ЕнгВю и Сирма Солюшънс.

Същевременно, екипът на американското дружество на Холдинга – Сирма Груп Инк се разшири с привличането на Дейвид Тейлър като старши директор по бизнес и организационно развитие, Томас Молфето като отговорник по маркетинга, Даниел Шиилс – отговарник за бизнес развитието и SaaS услугите, Ален Каптан и Марк Барсоум, които отговарят за продажбите. Оперативен изпълнителен директор от българска страна остава Явор Джонев.

На 21 октомври миналата година успешно приключи първото в историята на България първично публично предлагане на ИТ дружество – това на Сирма Груп Холдинг. То беше и най-голямото от 2007 г. насам, като привлече 11,4 милиона лева.

През юни Общото събрание на Сирма Груп Холдинг прие „Програма за развитие и иновации” на дружеството. Важна част от нея заема планът за устойчиво увеличаване на приходите от продажби с около 20% годишно и достигането им до 100 млн. щатски долара в близките години. Тази амбициозна цел е постижима чрез увеличаване на продажбите на пазар със значително по-голям капацитет от българския.

ИТ пазарът в САЩ представлява 28% от световния или малко над 1 трилион долара през 2015 г., (по данни на Camptia и IDC), като преобладаващите 70% от този обем са именно в основните ИТ сектори. Това са и секторите, където дружествата от Сирма Груп са силни – разработка на софтуер, собствени софтуерни продукти, системна интеграция и консултации.

Именно американският пазар отделя повече средства за ИТ услуги и софтуер, в сравнение с останалите пазари – съответно 25% към 18% и 21% към 12%. Отново това са сектори на специализация на Сирма.

„Не напускаме българския пазар”, подчертава главният изпълнителен директор на Сирма Цветан Алексиев. „Ние само насочваме търговските си усилия от пазар с годишен капацитет от около 1 милиард долара към пазар с годишен обем от 1 трилион долара. Нещо повече – пазарът за ИТ в САЩ има характеристики, които напълно отговарят на специализацията на дружествата в Сирма – разработка на софтуер и ИТ услуги”, поясни той.

Коментар