Топ 20 смартфони с най-висока и най-ниска радиация

Няколко фактора допринасят за по-ниско излъчване от тестовите SAR стойности