Компютър предсказва смъртта с точност 99%

Системата, използвана от медицински център в Бостън, отчита и сравнява ключовите показатели на пациентите и прави своята прогноза