Следващата вълна – виртуална автоматизация

Роботите поемат досадните и рутинни задължения, а хората се занимават с по-съществени и отговорни дейности

ОББ автоматизира процеси със софтуерни роботи

Възлагат им изпълнението на повтаряеми, еднотипни задачи