Стандартизират етични аспекти на изкуствения интелект

В ход е подготовката на три нови стандарта, които дават приоритет на етичните норми при развитие на ИИ

Зарядните за лаптопи ще станат универсални

IEC напредва с подготовката на стандарт за единно зарядно