Стандартизират етични аспекти на изкуствения интелект

Водещи организации по стандартизация като IEEE и асоциацията IEEE-SA започват работа върху етичните аспекти на изкуствения интелект (ИИ). Вече са одобрени три проекта за стандартизация като резултат от инициативи за изследване на аспектите на изкуствения интелект и самоуправляемите автомобили.

Подготвяните нови стандарти ще бъдат включени в семейството P7000 на IEEE и се очертават като ключови при реализацията на представите на IEEE за приоритета на етичните съображения в развитието на автономните и интелигентните технологии.

Стандартът IEEE P7004 трябва да определи правилата за надзор и сертификация за организации, които боравят с данни за деца и ученици. Очаква се този стандарт да гарантира прозрачност и отчетност за безопасността и благополучието на децата, техните родители, училищата и общностите, в които децата прекарват времето си, вкл. онлайн.

В стандарта IEEE P7004 ще залегне специфична методология за сертифициране на подходи за достъп, събиране, съхранение, използване, споделяне и унищожаване на данни за деца и ученици, уточняват от стандартизиращата организация IEEE.

Вторият от трите проектостандарта, IEEE P7005, ще се фокусира върху решенията на подобни проблеми, но по отношение на наетите работници и служители. Стандартът ще предложи насоки за прозрачно и етично събиране, съхранение и използване на персоналната информация за служителите.

Като най-интересен се очертава стандартът IEEE P7006, в обсега на който попадат персонализираните ИИ-агенти – те действат като посредници при вземане на решения в междумашинните взаимодействия. Факт е, че развитието на изкуствения интелект създава риск, тъй като решенията при взаимодействие между машини могат да се вземат без участието на хората и непрозрачно за тях.

За да се избегне това, IEEE P7006 ще опише техническите елементи, необходими за създаване на персонализиран ИИ агент, и предоставяне на достъп до него, вкл. въвеждане на информация, обучение, етични норми, правила и ценности, определяни от хората.

Коментар