Изкуствен интелект ще тласне бизнеса напред

Внедряването на технологии за изкуствен интелект ще увеличи сумарните приходи на бизнеса с $1,1 трлн. към 2021 г., сочи прогноза на IDC

Внедряването на изкуствен интелект в системите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) ще се отрази позитивно на бизнеса. Очаква се технологията да създаде над 823 хиляди работни места и да увеличи приходите на бизнеса с $1,1 трлн. към 2021 г., според съвместно изследване на IDC и доставчика на облачни CRM решения Salesforce.com, което обхваща водещи икономики като САЩ, Германия, Великобритания, Япония, Канада и Австралия.

Изкуственият интелект (AI) може да реши едновременно няколко задачи, свързани със CRM системите – да ускори цикъла на продажбите (от търсенето на потенциални пазари и потребители до сключване на сделка), подобряване на маркетинговите кампании и познаваемостта на бранда.

AI може да повиши приходите чрез по-ефективен продуктов маркетинг, да намали разходите за поддръжка на кол центрове при ръст на обработените заявки, за подбор на персонал и търсене на партньори, да оптимизира ценообразуването и логистиката и да съкрати загубите от измами.

Прогнозата сочи, че интеграцията на технологии за изкуствен интелект ще увеличи сумарните приходи на бизнеса с $1,1 трлн. към 2021 г., от които $356 млрд. ще дойдат от намаляване на разходите и повишаване на производителността вследствие на автоматизацията на работния процес.

Най-силно въздействие AI ще окаже на компаниите в САЩ, където се очаква технологията да повиши приходите им общо с $596 млрд. към 2021 г. Следват Япония с $91 млрд., Германия с $62 млрд. и Великобритания с $55 млрд.

В частност, клиентите на Salesforce – най-големия играч на пазара за CRM системи с дял около 19,7% – ще увеличат приходите си с $293 млрд. и ще създадат 155 хиляди нови работни места, благодарение на изкуствения интелект.

Същевременно, към края на 2020 г. разходите на световния бизнес по внедряване на когнитивни системи и изкуствен интелект, вкл. хардуер, софтуер и услуги, ще нараснат до $46,3 млрд. За сравнение, тези разходи възлизат на около $7,9 млрд. в момента.

На фона на негативните оценки на някои експерти, IDC прогнозира, че AI ще способства за отварянето на 823,7 хиляди нови работни места и на нови длъжности. Част от персонала наистина ще бъде съкратен, но в същото време разширяването на компетенциите ще разкрие нови кариерни перспективи.

IDC вярва, че 2018-та ще стане ключова година за внедряване на изкуствения интелект – почти половината анкетирани (41%) компании възнамеряват да адаптират AI за своите нужди в близките две години.

Като най-популярни технологии се очертават поддържащите системи (бази данни, моделиране на бизнес процеси, стандартизация и обработка на информация) – 38%, подготовката на данни и усъвършенстваните инструменти на база изкуствен интелект – 35%, системният анализ на социални мрежи и анализът на тоналността на текста – 33%.

Като най-перспективни сфери на приложение на изкуствения интелект се посочват обслужването на клиенти – 43%, поддръжката (логистика, система за таксуване) – 41% – и управлението на връзките с партньори – 41%.

Като цяло, резултатите от изследването сочат, че изкуственият интелект е способен да окаже сериозно икономическо влияние. По-рано тази година американският милиардер Марк Кюбан заяви, че първите в света трилионери ще станат онези, които овладеят технологиите за изкуствен интелект и ги приложат по начини, за които не сме си и помисляли.

Коментари по темата: „Изкуствен интелект ще тласне бизнеса напред”

добавете коментар...

  1. име

    Не на всички компании, само на онези които “продават” ИИ. Реалната полза от това е друга тема.

  2. Anonymous

    Големи очаквания, голямо нещо. Само да уточнят как точно И.И. ще увеличи приходите на компаниите?

Коментар