Швеция е лидер по иновации в ЕС

ЕС бележи напредък в иновациите, но той е неравномерен сред страните членки

Налице е известно подобрение в иновациите в страните от ЕС, но е необходим още по-голям напредък, сочи нов доклад на Европейската комисия, огласен днес.

Като цяло, резултатите в областта на иновациите са се подобрили в 15 страни, въпреки че сред тези държави членки съществуват големи разлики. Лидер по иновации остава Швеция, а Литва, Малта, Нидерландия, Австрия и Обединеното кралство са най-бързо развиващите се държави членки в тази област.

България и Румъния заемат последните две места в европейския сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. В глобален мащаб ЕС постепенно настига Канада и САЩ, но Южна Корея и Япония все още заемат първите места. Сред международните конкуренти Китай показва най-бърз напредък.

Сравнителен анализ на иновациите в ЕС за 2017 г. (източник: Европейска комисия)

По отношение на отделните области, свързани с иновациите, Дания се отличава с човешките ресурси и благоприятната за иновации среда. Люксембург привлича с научноизследователските системи и интелектуалните активи, а Финландия – с финансирането и подкрепата. Германия е добър пример за инвестиции на дружествата, докато Ирландия е отличена за иновациите в МСП и въздействието върху заетостта.

Инвестициите на рисков капитал и делът на МСП, които въвеждат иновации, силно са намалели. През следващите две години резултатите в областта на иновациите се очаква да нараснат с 2%, се посочва още в доклада.

Коментар