Университети планират обучение по стандартизация

Семинарът „Мястото на стандартите в цифровия свят и влиянието им върху ИКТ МСП” разкри възможности за партньорство между фирмите и университетите в областта на обучението по стандартизация

Семинарът „Мястото на стандартите в цифровия свят и влиянието им върху ИКТ МСП” разкри възможности за партньорство между фирмите и университетите в областта на обучението по стандартизация

Бизнесът и университетите ще си партнират в областта на обучението по стандартизация, стана ясно на семинара „Мястото на стандартите в цифровия свят и влиянието им върху ИКТ МСП”, организиран тази седмица от ИКТ Клъстер и Small Business Standards (SBS) в София, с методологическата подкрепа на ЕТСИ.

Четири университета на Балканите имат интерес към бакалавърска и магистърска програма по стандартизация, базирана на методология на  Европейския телекомуникационен институт за стандартизация (ЕТСИ). Това са Нов Български Университет, Технически Университет – София, Университет в Скопие „Св. Св. Кирил и Методий” и Технически Университет – Клуж – Напока.

Университетите се ангажираха да създадат и организират съответните курсове по стандартизация още тази есен. Представителите на БДС, българските експерти в ЕТСИ и ИКТ Клъстер решиха да започнат по-тясно сътрудничество по въпросите за стандартизацията, дискутирани по време на семинара.

Бизнесът, от друга страна, също проявява интерес към определени стандарти, а ИКТ Клъстер ще предостави необходимата информация и съдействие, стана ясно още на семинара. Стандартизацията се разглежда като ключов инструмент за конкурентноспособността на МСП.

Коментари по темата: „Университети планират обучение по стандартизация”

добавете коментар...

  1. Мариана

    В Технически Университет София отдавна има магистърска програма в тази област..

Коментар