ИТ бизнесът инициира среща за образованието

Образованието като ключов фактор за просперитета на България ще е темата на поредица от срещи на ИТ бизнеса, университетите и държавата

Образованието като ключов фактор за просперитета на България ще е темата на поредица от срещи на ИТ бизнеса, университетите и държавата

ИТ бизнесът събира представители на университетите и държавата на консултативни срещи за бъдещето на образованието в България. Първата от поредица срещи ще се състои на 26 март в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.

Ще бъдат обсъдени изискванията на ИКТ сектора за реформа в образованието, както и концепцията за създаване на Национален съвет за реформа на образователната система и икономика на знанието, съобщиха от асоциацията на софтуерните фирми БАСКОМ.

Срещите се организират от Обединената работна група по образование на браншови организации от технологичния сектор: БАСКОМ, БАИТ, ИКТ Клъстер, АСТЕЛ, БУА и Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа.

Поканени са представители на университетите в страната, на Министерство на образованието, младежта и науката, както и други институции, свързани с висшето образование.

Целта на срещите е да бъде инициирана обществена дискусия за бъдещето на образованието като ключов фактор за просперитета на България. Браншовите организации от технологичния сектор ще представят изготвените „Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система“ и концепция за учредяване на Национален съвет за реформа на образователната система и икономика на знанието.

Коментар