Банките се нуждаят от нови технологии за управление на риска

Само 11% от нашите пари са кеш, останалите са дигитални, което изисква умни системи, с които да ги управляваме

Промени в ISO 27001 засягат управлението на риска

Една методология ще се ползва в различни области, обясни Огнян Дренски