Банките се нуждаят от нови технологии за управление на риска

Пред банките стои задача да въведат нови технологични системи, за да отговорят на регулациите за управление на риска, които влизат в сила от 2017 г.

Пред банките стои задача да въведат нови технологични системи, за да отговорят на регулациите за управление на риска, които влизат в сила от 2017 г.

Нови тенденции при управлението на риска очерта световен форум в Лондон. Банките трябва да въведат технологични системи, които да отговорят на регулациите за управление на риска, влизащи в сила от 2017 г., съобщиха от българската компания ScaleFocus.

„Когато става дума за управление на риска, технологичната страна е точно толкова важна, колкото и качеството на бизнес/puck анализа. Затова финансовите институции трябва да привлекат както опитни консултанти по моделиране на риска, така и експерти, които познават технологичните инструменти за реализацията на процеса”, коментираха от ScaleFocus, която е сертифицирана да внедрява продукти на IBM за управление на риска.

Само 11% от нашите пари са кеш, останалите са дигитални, затова се нуждаем от по-умни системи, с които да ги управляваме. Около това се обединиха експертите на световния форум за управлението на риска, който беше организиран от IBM в Лондон. Няколко основни тенденции бяха очертани по време на форума:

Банките имат нужда от по-качествени данни и последователни процеси. Те трябва да намалят броя на хората, които се занимават с управление на риска, но да работят с повече експерти, които са компетентни да тълкуват по-опростени рискови модели за вземане на ключови решения.

Например, Сити банк наема около 10 000 специалисти, които да се занимават с прилагането на  новите регулации и все по-сложните метрики и правила за управление на банковия бизнес , на фона на цялостно намаляване на броя на служителите си с около 20 000 човека през последните 2 години.

Привеждането в съответствие с регулациите има все по-сериозна тежест в цялостната структура на разходите при банките. Затова трябва да се изградят и поддържат гъвкави платформи за прилагане на промените, за анализиране на данните и моделиране на риска. Това се превръща в основен приоритет и предпоставка за стабилност на една банка в бъдеще.

Клиентите искат да имат достъп до все повече банкови услуги през мобилни устройства, чрез приложения и социални мрежи. „Това увеличава в пъти рисковите фактори и изисква творчески подход при предвиждането на опасностите”, коментираха от ScaleFocus.

Коментари по темата: „Банките се нуждаят от нови технологии за управление на риска”

добавете коментар...

  1. 1:1

    Докато го мислят – вече няма да са актуални мобил дебил смартфоните, които могат и да изчезнат като понятие в недалечното бъдеще.

Коментар