Банки извличат максимума от компютрите с нощни изчисления

Огромно количество компютри стоят “без работа” през по-голямата част от денонощието във фирми и организации по целия свят. В една средна банка, например, стотици и дори хиляди РС-та бездействат в извън работното време на служителите. Ако то е 8 часа, значи компютрите са пасивни в останалите 16 на денонощието.

Става въпрос, разбира се, за персоналните системи на бюрата на служителите, а не за сървърните машини и комуникационното оборудване, за които няма почивка и секунда.

Като се има предвид, че банките са сред най-платежоспособните клиенти на ИТ бизнеса, можем да си представим какви огромни средства и изчислителна мощ стоят неизползвани за дълги периоди от време. Не и в BNP Paribas. Тази френска банка е приложила нестандартен подход за оползотворяване на свободния изчислителен ресурс. Като свързва бездействащите през нощта РС в гигантска мрежа (грид), банката увеличава компютърната си мощ и в същото време спестява пари за покупка на нови машини.

Едно от поделенията на BNP Paribas използва няколко стотици свързани в мрежа компютри, за да извърша “нощни” изчисленията параметри, касаещи пазара на ценни книжа. През деня, служителите на банката ползват същите машини за техните си персонални задачи.

Идеята за уплътняване на работното време на компютрите е влязла в действие с помощта на т.нар. грид софтуер, в случая Symphony на компанията Platform Computing. Банкерите от BNP Paribas направили простата сметка, че лицензиите за този софтуер ще им струват по-малко, отколкото покупката на нови компютри, които да извършват необходимите изчисления.

Сега всеки един РС в поделението на банката дава от себе си още 10 работни часа, което при 1000 компютъра, например, означава 10 000 часа повече машинно време на денонощие! Окуражена от ефекта, BNP Paribas планира да разшири грида и в други свои поделения, не само във Франция, но и по целия свят – в Хонконг, Ню Йорк и Токио. Компанията доставчик на софтуера подготвя вариант за свързване в грида и на 500 сървъра, което ще осигури на банката още по-голяма изчислителна мощ.

Според някои оценки, в организациите за финансови услуги в световен мащаб има средно по 20 хиляди персонални компютъра, които работят на около 10% от капацитета си. Този факт разкрива огромен потенциал за грид приложенията. Банките могат рязко да повишат ефективността си чрез оползотворяване на “спящата” изчислителна мощ.

Коментар