Банките инвестират в инструменти за анализ

Внедряването на инструменти за анализ е приоритетна задача на повечето американски банки за периода до 2020 г., твърди проучване на Accenture.

Отчита се, че банките постепенно се справят с последствията от икономическата криза и ще влагат все повече средства в технологии, които могат да им дадат конкурентно предимство.

В момента много банки работят по проекти за развитие на аналитичните ресурси. Повечето от тях активно търсят нови таланти в областта на големите данни и развиват собствени технологии, а някои дори създават иновативни центрове за анализ и големи хранилища за данни.

За първи път след кризата банките демонстрират заинтересованост към иновативните технологии, отбелязват експертите на Accenture. Според изследването, към 2020 г. възвръщаемостта на инвестициите (ROI) в нови технологии ще достигне 25% при най-напредналите банки, което дори превишава предкризисните нива в началото на века.

Голяма част от финансовите институции установяват, че техните аналитични възможности вече са остарели. Внедряването на необходимите решения и търсенето на нов персонал са обезпечени с бюджет и подкрепа от ръководството и акционерите, се казва в изследването.

Клиентите на банките също са заинтересовани от технологичното развитие. Половината от тях считат, че онлайн банкирането трябва да бъде приоритетно направление за инвестиции. Accenture прогнозира, че през 2020 г. мобилното банкиране ще стане най-важната банкова услуга за 50% от клиентите.

Ключови аналитични технологии, в които банките ще инвестират, са автоматизацията на прогнозирането и решенията за привличане на нови клиенти. Голямо внимание ще се отделя на технологиите за анализ на данни за транзакциите и за маркетингови решения, които позволяват персонализирано общуване с клиенти.

Авторите на анализа смятат, че банките трябва да трансформират своите ИТ платформи, за да се избавят от остарелите технологии в „бек офиса” и да обезпечат ресурси за управление на аналитичния „фронт офис”.

Коментар