Новата технологична реалност: да умреш в името на работата

Два смъртни случая от последната седмица за пореден път хвърлят светлина върху изнурителния труд