„Девня Цимент” ще внедри система за утилизиране на въглеродни емисии

Проект на предприятието спечели 190 млн. евро от Фонда за иновации на ЕС