Ден година храни… и хакерите обичат уикенда

Нападателите обичайно са „вътре” много преди деня на атаката, те просто чакат най-удобния момент, когато има малко хора в офисите

Трябва ли паролите по подразбиране да бъдат забранени?

Те оставят „широко отворени врати“ за хакерите, които могат да съсипят живота на не един и двама души

Средно 11 дена се крият хакерите в мрежата преди удар

Това е „повече от достатъчно“, за да добият цялостна представа за целевата мрежа и нейните слабости