Ускоряват създаването на Европейски съвет по иновациите

Финансиране в размер на над 2 млрд. евро за периода 2019-2020 г. ще се отпуска на иноватори посредством два инструмента - „Изследвач“ и „Ускорител“

„Хоризонт Европа“ със 100 млрд. евро за наука и иновации

Всяко едно евро, инвестирано от програмата, може потенциално да генерира възвръщаемост до 11 евро от БВП за период от 25 години

Научните изследвания с увеличено финансиране от ЕС

Конкретното предложение за наследник на програма „Хоризонт 2020“, а именно – „Хоризонт Европа“ ще бъде публикувано съвсем скоро, заяви министър Красимир Вълчев