Ускоряват създаването на Европейски съвет по иновациите

„Трябва да се съсредоточим върху потребностите на новаторите, защото те са хората, които ще създадат работни места“, заяви комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш (източник: Европейска комисия)

Европейската комисия предприема решителни стъпки за създаване на Европейски съвет по иновациите (ЕСИ) с идеята от научните открития в ЕС да възникват предприятия, които се разрастват по-бързо. ЕСИ вече е в пилотна фаза и от 2021 г. ще заработи пълноценно в рамките на следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Непрекъснато засилващата се конкуренция в световен мащаб налага Европа да увеличи своя капацитет за иновации и поемане на риск, за да се съревновава на съвременния пазар, който във все по-голяма степен се определя от новите технологии, посочват от Брюксел.

„Чрез Европейския съвет по иновациите ние не просто осигуряваме средства. Ние създаваме цяла система за иновации, така че Европа да застане начело на стратегическите технологии и иновации, които ще оформят облика на нашето бъдеще, каквито са изкуственият интелект, биотехнологиите и енергията с нулеви емисии. Трябва да се съсредоточим върху потребностите на новаторите, защото те са хората, които ще създадат работни места“, заяви комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш.

През 2017 г. Комисията започна пилотната фаза на ЕСИ, като въведе конкурси на общо основание и лични събеседвания, чрез които да се изберат и да се финансират най-иновативните стартиращи предприятия и малки и средни предприятия в Европа. Оттогава за 1276 особено иновативни проекта е предоставено финансиране в размер на над 730 млн. евро.

Комисията обяви тази седмица важни стъпки, които ще послужат като стимул за оставащите две години от пилотната фаза на ЕСИ:

Финансиране в размер на над 2 млрд. евро за периода 2019-2020 г., обхващащо веригата на иновациите: то ще се отпуска посредством инструмента „Изследвач“ и „Ускорител“. Първият от тях е в подкрепа на проекти за авангардни технологии от научноизследователската база, а вторият ще подкрепя стартиращи, малки и средни предприятия за разработка и разширяване на мащаба на иновации до етапа, на който те ще могат да привличат частни инвестиции.

В рамките на инструмента „Ускорител“ дружествата ще имат достъп до смесено финансиране (безвъзмездни средства и собствен капитал) в размер до 15 млн. евро, уточниха от Брюксел.

Комисията ще назначи към ЕСИ консултативен съвет, който ще се състои от 15-20 изтъкнати личности в областта на иновациите и ще наблюдава пилотната фаза на ЕСИ, ще подготви бъдещия ЕСИ и ще го популяризира по света. Новаторите от цялата екосистема се приканват да заявят интереса си до 10 май.

Освен това Комисията ще подбере първата група ръководители на програми с челен опит в новите технологии, които да оказват практическа подкрепа за проектите на пълно работно време. Обявата за набирането им ще бъде публикувана скоро.

В допълнение, Комисията обяви още 68 стартиращи, малки и средни предприятия, избрани за финансиране в размер на общо 120 млн. евро в рамките на пилотната фаза на ЕСИ. Те разработват, например, основаваща се на блокови вериги технология за онлайн плащания, нови енергийноефективни екрани и технология за справяне с шума от автомобилния транспорт.

Комисията предложи също така за ЕСИ да бъдат заделени 10 млрд. евро в рамките на „Хоризонт Европа“ – програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 г.

Макар че в Европа живеят едва 7% от световното население, тук се осъществяват 20% от световните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтичната промишленост, химическата промишленост, машиностроенето и модата.

Европа обаче трябва да полага повече усилия, за да може тези високи постижения да се превърнат в реални успехи и да доведат до появата на световни лидери на нови пазари, основаващи се на иновациите, посочват от Комисията. Това важи с особена сила за иновациите, които са свързани с коренно нови технологии (т.нар. „иновации, водещи до пробив“), и за иновациите, благодарение на които се създават нови пазари (т.нар. „дисруптивни иновации“).

През юни 2018 г. Комисията предложи най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации, „Хоризонт Европа“, чийто бюджет за периода 2021-2027 г. възлиза на 100 млрд. евро. Европейският съвет одобри и създаването на ЕСИ в рамките на този дългосрочен бюджет.

Коментари по темата: „Ускоряват създаването на Европейски съвет по иновациите”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Още един съвет, чиито милионни заплати ще се покриват за сметка на нормалните хора… Тези не разбраха ли, че колкото по – голяма е бюрокрацията, толкова ефективността на бизнеса е по – ниска?

Коментар