Научните изследвания с увеличено финансиране от ЕС

Изследванията и проектите, които ще развива европейският суперкомпютър, са мощен стимул за напредък в нови области на технологиите и знанието, подчертаха Мария Габриел и Красимир Вълчев (снимка: МОН)

Важно е не само да се увеличават инвестициите в областта на научните изследвания и иновациите, но също така техните резултати да се използват и превръщат в приложими продукти, които да водят до повишаване на качеството на живот на гражданите. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заседание в Съвета по конкурентоспособност на министрите на държавите членки на ЕС.

По отношение на предложената нова многогодишна финансова рамка областите на научно-развойната дейност ще са едни от малкото, при които ще има увеличение на средствата, заяви еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел. Предвиждат се около седем милиарда евро и това е ясен сигнал за ангажимента към изследванията и иновациите. Реално това ще бъде увеличение от около 50%, допълни еврокомисарят.

Научните изследвания и иновациите имат ключова роля за намиране на решения на огромните предизвикателства пред обществата като изменението на климата, цифрово-индустриална революция, миграцията. Наложително е те да допринасят повече за справяне със съществените промени, пред които са изправени европейските общества и икономики, посочи министър Вълчев.

Освен нова научните изледвания и иновациите са решаващ фактор за справяне с редица социални предизвикателства, както и за повишаване на качеството на образованието и обучението. Това трябва да е ролята на „Хоризонт Европа“, както и националните научноизследователски програми, заяви министърът. Тези инструменти трябва да гарантират, че научните изследвания и иновациите подкрепят всички области на политиката и ще увеличат максимално добавената стойност за ЕС.

Министър Вълчев очаква, че конкретното предложение за наследник на програма „Хоризонт 2020“, а именно – „Хоризонт Европа“ ще бъде публикувано съвсем скоро, а дискусиите по него в работните органи на Съвета и в Европейския парламент ще стартират до броени дни. Българското председателство е постигнало добър напредък и в работата по законодателното предложение за създаването на европейски суперкомпютър и високотехнологичните изчисления EuroHPC.

Високопроизводителните технологии трябва да помогнат на Европа да се върне на водещото място в световен мащаб, посочи еврокомисарят Мария Габриел. Предвидените в това направление средствата от един милиард евро, които Европейската комисия и участващите държави ще инвестират, трябва да допринесат за конкурентоспособността на Европа.

Тези инвестиции обаче не са насочени само за съревнование с напредналите страни като САЩ или Китай, а преди всичко са за развиване на приобщаващо дигитално общество в Европа с възможности за всички европейски граждани. Изследванията и проектите, които ще развива европейският суперкомпютър, ще са стъпка към осигуряване на данни и важни приложения в областта на медицината, транспорта, защитата от кибер-атаки и развиване на нужните умения и човешки ресурс за работа с тях, както и са мощен стимул за напредък в нови области на технологиите и знанието, подчертаха Мария Габриел и Красимир Вълчев.

На заседанието на министрите бе постигнато съгласие между страните членки по финансирането на ядрените научни изследвания и обучението в рамките на програмата на Евратом за периода 2019-2020 г. По този начин проектите, по които се работи в момента, ще могат да продължат, а през 2019 г. ще започне набиране и на нови проекти.

Също така Съветът прие два комплекта заключения – Засилване на движението на знания в Европейския съюз и Европейския облак за отворена наука. Благодарение на Българското председателство, до края на годината предстои да се даде старт на пилотната инфраструктура за облака.

Коментар