БАСКОМ с нов председател и планове за ИТ образованието

Доброслав Димитров, CEO на Империя Онлайн АД, е новият председател на БАСКОМ

Доброслав Димитров, мениджър на Империя Онлайн АД, бе избран за председател на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) на годишното общо събрание на браншовата организация, състояло се вчера.

Досегашният председател на Асоциацията, Стамен Кочков (САП Лабс България ЕООД), ще продължи работата си в управителния съвет на БАСКОМ заедно с Георги Брашнаров (Немечек ООД), Георги Захариев (Динамо Софтуер България ЕООД), Димитър Гюлев (Антиподес ЕООД), Красимир Стоянов (Орак – Инженеринг ЕООД), Крум Хаджигеоргиев (Мелън АД), Филип Мутафис (Дайнамик Солюшънс ООД) и Мая Маринова, изпълнителен директор.

Като пълноправни и асоциирани членове на организацията през изминалата година се присъединиха още 5 български компании и организации – Ендава ООД, Експириън България ЕАД, Хакомо, Кауфланд Сървис ЕООД и Център за творческо обучение.

Основно предизвикателство пред сектора остава недостигът на квалифицирани специалисти, като фактор, който възпрепятства естествения растеж на бранша. Към момента делът на софтуерната индустрия спрямо БВП е 2,4%. Този дял е постигнат с едва 22 000 работни места от почти 3 милиона работна сила в страната, посочиха от БАСКОМ.

Съществена мярка за преодоляване на това предизвикателство в дългосрочен аспект е инвестицията в образование и насърчаване на младите хора към избор на конвертируеми специалности с възможности за висока професионална реализация. Ето защо и през следващата година БАСКОМ ще продължи работата си в това направление.

Първи стъпки в тази посока са стартиралите през миналата година Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ (3-годишен модул) и обучение на младежи в професионалните гимназии (5-годишен модул) за придобиване на професионална квалификация „Приложен програмист“ по инициатива на БАСКОМ, в партньорство с водещите ИКТ организации в България и активното сътрудничество на МОН и образователните институции, уточниха от Асоциацията.

Коментар