ЕС въвежда печат за научни изследвания

„Печатът за високи постижения ще подкрепи иновативни проекти и ще им даде възможност да се конкурират на международно равнище”, заяви комисар Корина Крецу

„Печатът за високи постижения ще подкрепи иновативни проекти и ще им даде възможност да се конкурират на международно равнище”, заяви комисар Корина Крецу

Нов печат за високи постижения ще помогне да се повиши качеството на регионалното финансиране на научни изследвания. По-рано тази седмица Европейската комисията стартира инициатива, за да гарантира, че парите на данъкоплатците се изразходват ефикасно чрез подобряване на взаимодействието между финансирането от ЕС за регионално развитие и за научни изследвания.

Чрез новата схема за печат за високи постижения регионите ще могат да разпознават знака за качество, с който ще бъдат отличавани обещаващи предложения за проекти, представени в рамките на програма „Хоризонт 2020” – програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, и ще се насърчава техният достъп до различни източници на финансиране, като например европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други национални или регионални инвестиционни програми.

За периода 2014 – 2020 г. инвестиции на стойност 100 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат използвани за насърчаване на научните изследвания и иновациите, включително 32 млрд.евро, предназначени за подкрепа на МСП, стартиращи предприятия и предприемачи, които са основните двигатели на иновациите в Европа, съобщи комисар Корина Крецу, която отговаря за регионалната политика.

„Печатът за високи постижения ще спомогне за идентифициране и подкрепа на иновативни проекти и ще им даде възможност да се разрастват и да се конкурират на международно равнище”, поясни тя.

Благодарение на печата за високи постижения регионите и градовете ще могат да включват в своите планове за иновации и инвестиции забележителни проекти на МСП, които съответстват на техните цели и приоритети за растеж, допълни Марку Маркула, председател на Европейския комитет на регионите.

Печатът за високи постижения ще се присъжда на обещаващи проекти, предложени по програма „Хоризонт 2020”, на които не е било отпуснато финансиране поради бюджетни ограничения, но които са получили висока оценка в рамките на взискателния и независим процес на оценяване.

В пилотния етап на инициативата с печата за високи постижения първо ще бъдат отличавани предложения от малки и средни предприятия (МСП), представени по инструмента за МСП на програма „Хоризонт 2020”.След това инициативата може да бъде разширена, за да обхване повече области от „Хоризонт 2020”.

Коментари по темата: „ЕС въвежда печат за научни изследвания”

добавете коментар...

  1. Ванчо

    Трябва да има и награден печат Калинка за некадърност и успешно усвоени пари и фонодове 🙂

Коментар