Компаниите инвестират все повече в научни изследвания

Въпреки икономическата криза инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) по света се увеличиха с 6,9% през 2008 г., се посочва в доклада „Контролно табло на ЕС за инвестициите на промишления отрасъл в научноизследователска и развойна дейност“, изготвен от Европейската комисия.

С ръст от 8,1% на инвестициите в НИРД, дружествата със седалище в рамките на ЕС за втора поредна година изпреварват значително дружествата от САЩ и Япония, при които нарастването е съответно 5,7% и 4,4%.

Две дружества от ЕС са сред първите десет: с инвестиции в размер на 5,93 млрд. EUR на трето място се нарежда Фолксваген, докато Нокиа заема осма позиция. В световен мащаб най-големият инвеститор в НИРД е Тойота Мотор (7,61 млрд. EUR). Пет компании от САЩ са в десетката, в т.ч. Майкрософт, Дженерал моторс и Пфайзер.

Докладът също така показва, че ръстът на инвестиции в НИРД е най-висок в т.н. нововъзникващи икономики. Начело са Китай (40%), Индия (27,3%), Тайван (25,1%) и Бразилия (18,6%).

Ако въздействието на кризата все още не се е отразило изцяло върху корпоративните инвестиции в НИРД, то се откроява по-ясно при другите показатели, обхванати от контролното табло, като например оперативната печалба на дружествата, отбелязала спад с 30,5% при дружествата от ЕС и 19,1% при дружествата от САЩ.

Увеличението на НИРД в САЩ е най-силно застъпено в секторите производство на фармацевтични продукти, биотехнологии и информационни технологии, докато в Европа ръстът на НИРД е разпределен по-равномерно между всички сектори.

Дружествата от ЕС заемат водещи позиции в секторите със средно висока и средно ниска интензивност на НИРД, каквито са производството на автомобили и части за автомобилостроителната промишленост, на електронно и електрическо оборудване или на химикали.

Коментар